Format Rancangan Perniagaan MeCD (RP)

Rancangan Perniagaan (RP)

1.Satu dokumen bertulis yang menerangkan secara menyeluruh tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan.

2.Merupakan pelan induk perniagaan yang menerangkan kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yanbg akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagan, ramalan dan jangkaan serta cara-cara pelaksanaan strategi perniagaan

Kegunaan (RP)

· Membolehkan usahawan melihat dan menilai projek secara objektif, kritikal dan praktikal.

· Menjadi garis panduan untuk pengurusan perniagaan.

· Mengkaji dan menilai sama ada projek yang akan dilaksanakan berdayamaju atau sebaliknya.

· Meyakinkan pihak-pihak tertentu terhadap idea-idea perniagaan dan sebagai asas bagi cadangan pembiayaan.

· Mengagihkan sumber-sumber yang terhad dengan lebik baik.

Pengumpulan Maklumat Penyediaan (RP)

· Rekod dan data dalaman sesebuah perniagaan

· Statistik

· Data ekonomi

· Data perdagangan

· Penyelidikan pasaran

Kandungan (RP)

1. Jadual Kandungan
2. Ringkasan eksekutif RP/sinopsis RP
3. Pengenalan
4. Tujuan Penyediaan RP
5. Latar belakang perniagaan/syarikat
6. Latar belakang pemilik
7. Rancangan organisasi/pengurusan
8. Rancangan pemasaran
9. Rancangan pengeluaran/operasi
10. Rancangan kewangan
11. Jadual pelaksanaan projek
12. Rumusan

Penyediaan (RP)

1. Pengenalan

· Nama Syarikat

· Jenis Perniagaan yang diceburi

· barangan/perkhidmatan yang ditawarkan

· lokasi premis

· tarikh perniagaan dimulakan

· latar belakang industri dan tren pasaran

· Senario masa hadapan

2. Tujuan Penyediaan RP

Nyatakan sama ada:

· memohon pembiayaan kewangan dari pihak-pihak tertentu

· merancang pelaksanaan projek baru

· untuk dijadikan garis panduan dalam menguruskan perniagaan

· atau lain-lain tujuan

3. Latar Belakang Perniagaan/Syarikat

· Nama perniagaan

· Alamat, No. Telefon

· Bentuk perniagaan

· Kegiatan utama

· Tarikh mula/hendak memulakan perniagaan

· No. Pendaftaran Perniagaan

· Modal permulaan, modal dibenar

· Nama dan alamat pemegang saham

· Nama bank (jika ada)

· No. Akaun Perniagaan(jika ada)

4. Latar Belakang Pemilik/Ahli Kongsi/Pemegang Saham

· Nama, alamat, no. telefon

· Kelulusan akademik

· Pengalaman/kemahiran

5. Rancangan Organisasi/Pengurusan

· Matlamat dan strategi syarikat

· Struktur/carta syarikat

· Senarai kakitangan pengurusan

· Senarai perjawatan

· tanggungjawab setiap jawatan

· imbuhan/gaji bagi setiap jawatan

6. Rancangan Pemasaran

· Analisis Pasaran

· untuk membuat ramalan jualan yang baik, maka perlu buat analisis keatas pelanggan, pasaran dan barangan/ perkhidmatan.

· mengkaji arah aliran pasaran dalam industri bagi perniagaan yang dijalankan.

· mengukur saiz pasaran iaitu jumlah potensi pasaran dalam sesuatu kawasan dalam jangkamasa tertentu (eg. setahun).

· Barangan/Perkhidmatan - ciri-ciri serta kelebihan yang dimilikinya serta faedah-faedahnya.

· Mengenalpasti pelanggan/pengguna barangan atau perkhidmatan tersebut.

· Persaingan bagi barangan/perkhidmatan tersebut.

· Ramalan Jualan

· syer pasaran bagi barangan/perkhidmatan.

· Strategi Pemasaran

· Strategi pemasaran secara keseluruhan

· bagaimana syarikat akan menghadapi persaingan

· kelebihan perniagaan jika dibandingkan dengan pesaing dari segi, kualiti, harga, lokasi, imej dan sebagainya

· Strategi barangan

· faktor-faktor yang boleh menarik pelanggan

· Strategi harga

· penentuan harga

· tawaran harga dan sebagainya.

· Strategi Pengedaran

· cara pengedaran dibuat

· kos-kos yang terlibat

· rancangan jangka pendek dan jangka panjang jualan tersebut

· Strategi promosi

· teknik-teknik promosi yang akan dijalankan

· Belanjawan pemasaran

7. Rancangan Pengeluaran/Operasi

· Barangan/perkhidmatan yang dikeluarkan termasuk kuantitinya.

· Proses pengeluaran (jika bidang pembuatan)

· Keupayaan pengeluaran

· Rancangan pengeluaran

· jumlah pengeluaran

· keupayaan maksimum

· penyimpanan stok

· Senarai bahan mentah (jika ada)

· Senarai buruh/pekerja terlibat dalam pengeluaran/perkhidmatan

· Pengendalian mesin/peralatan

8. Rancangan Kewangan

Bahagian ini bertujuan untuk mempastikan sejauh mana kebenaran andaian-andaian yang dibuat berkaitan dengan pasaran, jualan dan kos-kos yang terlibat. Ramalan/andaian yang dibuat perlu realistik supaya ia boleh digunakan untuk penilaian dayamaju projek dan juga sebagai alat kawalan belanjawan.

Bahagian ini merangkumi :

· Kos pelaksanaan projek

· Sumber pembiayaan

· modal sendiri

· pinjaman bank

· sewa beli

· lain-lain

· Proforma aliran tunai - bulanan dan tahunan (3 - 5 tahun)

· Proforma Penyata Pendapatan - tahunan (3 - 5 tahun)

· Analisis Titik Pulang Modal

9. Jadual Pelaksanaan Projek
Untuk menunjukkan peringkat-peringkat pelaksanaan sesuatu projek.

10. Rumusan/Justifikasi
Memberi alasan kukuh bagi meyakinkan pihak-pihak tertentu tentang dayamaju projek/perniagaan tersebut.

Nota:
Sumber rujukan
- 'Asas Keusahawanan' oleh Pusat Pembangunan Usahawanan Malaysia (MEDC)

0 commentsRecommended Money Makers

  • Chitika eMiniMalls
  • WidgetBucks
  • Text Link Ads
  • AuctionAds
  • Amazon Associates