ah ok lah: Malaysia Blogger Map

ah ok lah: Malaysia Blogger Map

Format Rancangan Perniagaan MeCD (RP)

Rancangan Perniagaan (RP)

1.Satu dokumen bertulis yang menerangkan secara menyeluruh tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan.

2.Merupakan pelan induk perniagaan yang menerangkan kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yanbg akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagan, ramalan dan jangkaan serta cara-cara pelaksanaan strategi perniagaan

Kegunaan (RP)

· Membolehkan usahawan melihat dan menilai projek secara objektif, kritikal dan praktikal.

· Menjadi garis panduan untuk pengurusan perniagaan.

· Mengkaji dan menilai sama ada projek yang akan dilaksanakan berdayamaju atau sebaliknya.

· Meyakinkan pihak-pihak tertentu terhadap idea-idea perniagaan dan sebagai asas bagi cadangan pembiayaan.

· Mengagihkan sumber-sumber yang terhad dengan lebik baik.

Pengumpulan Maklumat Penyediaan (RP)

· Rekod dan data dalaman sesebuah perniagaan

· Statistik

· Data ekonomi

· Data perdagangan

· Penyelidikan pasaran

Kandungan (RP)

1. Jadual Kandungan
2. Ringkasan eksekutif RP/sinopsis RP
3. Pengenalan
4. Tujuan Penyediaan RP
5. Latar belakang perniagaan/syarikat
6. Latar belakang pemilik
7. Rancangan organisasi/pengurusan
8. Rancangan pemasaran
9. Rancangan pengeluaran/operasi
10. Rancangan kewangan
11. Jadual pelaksanaan projek
12. Rumusan

Penyediaan (RP)

1. Pengenalan

· Nama Syarikat

· Jenis Perniagaan yang diceburi

· barangan/perkhidmatan yang ditawarkan

· lokasi premis

· tarikh perniagaan dimulakan

· latar belakang industri dan tren pasaran

· Senario masa hadapan

2. Tujuan Penyediaan RP

Nyatakan sama ada:

· memohon pembiayaan kewangan dari pihak-pihak tertentu

· merancang pelaksanaan projek baru

· untuk dijadikan garis panduan dalam menguruskan perniagaan

· atau lain-lain tujuan

3. Latar Belakang Perniagaan/Syarikat

· Nama perniagaan

· Alamat, No. Telefon

· Bentuk perniagaan

· Kegiatan utama

· Tarikh mula/hendak memulakan perniagaan

· No. Pendaftaran Perniagaan

· Modal permulaan, modal dibenar

· Nama dan alamat pemegang saham

· Nama bank (jika ada)

· No. Akaun Perniagaan(jika ada)

4. Latar Belakang Pemilik/Ahli Kongsi/Pemegang Saham

· Nama, alamat, no. telefon

· Kelulusan akademik

· Pengalaman/kemahiran

5. Rancangan Organisasi/Pengurusan

· Matlamat dan strategi syarikat

· Struktur/carta syarikat

· Senarai kakitangan pengurusan

· Senarai perjawatan

· tanggungjawab setiap jawatan

· imbuhan/gaji bagi setiap jawatan

6. Rancangan Pemasaran

· Analisis Pasaran

· untuk membuat ramalan jualan yang baik, maka perlu buat analisis keatas pelanggan, pasaran dan barangan/ perkhidmatan.

· mengkaji arah aliran pasaran dalam industri bagi perniagaan yang dijalankan.

· mengukur saiz pasaran iaitu jumlah potensi pasaran dalam sesuatu kawasan dalam jangkamasa tertentu (eg. setahun).

· Barangan/Perkhidmatan - ciri-ciri serta kelebihan yang dimilikinya serta faedah-faedahnya.

· Mengenalpasti pelanggan/pengguna barangan atau perkhidmatan tersebut.

· Persaingan bagi barangan/perkhidmatan tersebut.

· Ramalan Jualan

· syer pasaran bagi barangan/perkhidmatan.

· Strategi Pemasaran

· Strategi pemasaran secara keseluruhan

· bagaimana syarikat akan menghadapi persaingan

· kelebihan perniagaan jika dibandingkan dengan pesaing dari segi, kualiti, harga, lokasi, imej dan sebagainya

· Strategi barangan

· faktor-faktor yang boleh menarik pelanggan

· Strategi harga

· penentuan harga

· tawaran harga dan sebagainya.

· Strategi Pengedaran

· cara pengedaran dibuat

· kos-kos yang terlibat

· rancangan jangka pendek dan jangka panjang jualan tersebut

· Strategi promosi

· teknik-teknik promosi yang akan dijalankan

· Belanjawan pemasaran

7. Rancangan Pengeluaran/Operasi

· Barangan/perkhidmatan yang dikeluarkan termasuk kuantitinya.

· Proses pengeluaran (jika bidang pembuatan)

· Keupayaan pengeluaran

· Rancangan pengeluaran

· jumlah pengeluaran

· keupayaan maksimum

· penyimpanan stok

· Senarai bahan mentah (jika ada)

· Senarai buruh/pekerja terlibat dalam pengeluaran/perkhidmatan

· Pengendalian mesin/peralatan

8. Rancangan Kewangan

Bahagian ini bertujuan untuk mempastikan sejauh mana kebenaran andaian-andaian yang dibuat berkaitan dengan pasaran, jualan dan kos-kos yang terlibat. Ramalan/andaian yang dibuat perlu realistik supaya ia boleh digunakan untuk penilaian dayamaju projek dan juga sebagai alat kawalan belanjawan.

Bahagian ini merangkumi :

· Kos pelaksanaan projek

· Sumber pembiayaan

· modal sendiri

· pinjaman bank

· sewa beli

· lain-lain

· Proforma aliran tunai - bulanan dan tahunan (3 - 5 tahun)

· Proforma Penyata Pendapatan - tahunan (3 - 5 tahun)

· Analisis Titik Pulang Modal

9. Jadual Pelaksanaan Projek
Untuk menunjukkan peringkat-peringkat pelaksanaan sesuatu projek.

10. Rumusan/Justifikasi
Memberi alasan kukuh bagi meyakinkan pihak-pihak tertentu tentang dayamaju projek/perniagaan tersebut.

Nota:
Sumber rujukan
- 'Asas Keusahawanan' oleh Pusat Pembangunan Usahawanan Malaysia (MEDC)

Selamat Datang Usahawan!!

Tahniah untuk anda semua!!

Bermula lah pengembaraan di usahawanmudamelayu.blogspot.com hari ini.
Disini para pelawat boleh mendapat info ataupun keterangan mengenai kualiti diri yang perlu untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya dan memiliki perniagaan yang berdaya maju. Selain itu juga, anda juga berpeluang mempelajari cara-cara membuat perancangan untuk perniagaan anda seperti fomat untuk membuat rancangan perniagaan anda, tempat untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi kewangan di Malaysia, menyediakan rancangan kewangan, mengembangkan atau memajukan perniagaan anda dan juga berita-berita keusahawanan di Malaysia. Teruskan membongkar dan seterusnya berkongsi dengan kami di usahawanmelayumuda hari ini.
Bersama kita doakan agar kejayaan ini milik kita.
Selamat Maju Jaya Semua.
InsyaAllah Sesiapa Yang Berusaha Pasti Akan Berjaya.
Amin.Recommended Money Makers

  • Chitika eMiniMalls
  • WidgetBucks
  • Text Link Ads
  • AuctionAds
  • Amazon Associates